HUBERTY Gérard

Titel Journaliste
Presseorgan Luxemburger Wort
Telefon 4993 294
Mobiltelefon -
Geschäftsadresse Mediahuis Luxembourg S.A.
31, rue de Hollerich
L-1741 LUXEMBOURG
Tél. (+352) 4993-1
www.wort.lu
contact: wort@wort.lu